ONS GEE OM | WE CARE
022 719 1030 022 709 7200 021 931 6129
(no fee)                        (fees apply)
WELKOM BY HIERDIE BLADSY WAAROP JY MEER INLIGTING VERKRY OOR DIE POS WAT TANS BY ONS PRAKTYK BESKIKBAAR IS EN HOE JY DAARVOOR AANSOEK KAN DOEN eerstens is dit ‘n voldag pos, maandag tot vrydag. die posomskrywing behels kortliks dat jy primer op die elixir mediese stelsel - waarvoor ons indien nodig aanvullende opleiding kan verskaf - met fondse en pasiente sal moet skakel oor behandelingskodes en rekeninge, mense wat hulle rekeninge ignoreer sal oorgegee moet word vir invordering. daar sal van jou verwag word om ook oor die algemeen te help waar ander personeel miskien nie by alles kan bykom nie, soos waar van hulle byvoorbeeld hierdie desember verlof neem. ons personeel werk lekker as ‘n span saam, so as jy ‘n ‘loner’ is, is dit nie die werk vir jou nie. die werksatmosfeer is tot ‘n groot mate informeel hoewel ons ‘n professionele mediese praktyk is en moet voldoen aan verskeie wetgewings en veral COVID-19 regulasies en vertroulikheidsbeginsels in terme van die POPI wetgewing.   die proses vir indiensneming begin deurdat jy vir ons jou cv per pdf formaat stuur na die volgende epos cv@2233.co.za voor 16 junie 2021 (cvs wat ontvang word via facebook of ander sosiale media sal nie aanvaar word nie) die volgende data MOET op die cv wees: 1. volle name 2. id nommer of paspoort nommer indien nie rsa burger 3. woonadres 4. selfoon nommer 5. persoonlike epos 6. sars verwysingsnommer 7. nasionaliteit 8. onlangse foto wat gesig uitwys 9. het jy rybewys en watter kode 10. het jy eie vervoer 11. is jy getroud 12. het jy kinders, hoeveel en hoe oud 13. het jy ‘n kriminele rekord of is jy ooit bankrot verklaar 14. waar het jy voorheen gewerk, met verwysings wat ons kan skakel 15. wat is jou taalvaardighede 16. indien nodig kan jy instaan vir die ontvangsdame 17. indien nodig kan jy na-ure werk 18. indien nodig kan jy vanaf jou huis werk 19. wat is jou rekenaarvaardighede 20. kan jy met microsoft excel en word werk 21. kan jy met enige mediese finansieele pakette werk, noem hulle asseblief 22. kort agtergrond van skool en enige ander kwalifikasies met jare/instansie en vakke 23. watter per uur/per maand besoldiging sou jy verwag 24. wanneer sal jy by ons kan inval indien jy die pos kry ons sal jou voor die 23 ste junie laat weet wanneer dr hester graag ‘n onderhoud met jou sal wil voer. indien jy niks van ons hoor teen 23 junie 2021 nie was jou aansoek nie suksesvol nie hoewel ons graag jou cv sal wil hou indien ons jou later wil kontak. indien jy nie wil he ons moet jou cv vir moontlike latere gebruik hou nie dui asseblief so aan dan vernietig ons dit.
*mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 sama 11741 mps sa/10880 reg 2013/207395/21 vat 4530258856 (Bus)
google certified
people
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt spesialis/specialist kinderarts - paediatrician - pediater* 21 voortrekkerstraat, vredenburg admin@pediater.co.za
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel     - 022 713 5149 office hours no fax, email only! tel     - 082 846 7046 EMERGENCY | TELEPHONIC CONSULTATION
for other emergency : life west coast private hospital vredenburg provincial hospital tygerberg poison centre
emergency paediatrician vredenburg dehydration diarrhoea ontwatering COVID-19 FORM MUST BE COMPLETED MOET INGEVUL WORD inentings | vaccinations chickenpox | waterpokkies nebulization | verstuiwing umbilical cord | naelstring constipation | hardlywigheid NEW ON THE SECRETS OF ADHD
COVID-19 STRICT PROTOCOL ADHERENCE! STRENG NAKOMING VAN REGULASIES!
COVID-19 FORM MUST BE COMPLETED MOET INGEVUL WORD NEW ON THE SECRETS OF ADHD
*mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 sama 11741 mp 0279102mps sa/10880 reg 2013/207395/21 vat 4530258856
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt* SPECIALIST/SPESIALIS kinderarts - paediatrician - pediater 21 voortrekkerstraat, vredenburg admin@pediater.co.za
dehydration diarrhoea ontwatering inentings | vaccinations umbilical cord | naelstring nebulization | verstuiwing chickenpox | waterpokkies constipation | hardlywigheid EMERGENCY |  NOOD PEDIATER 082 846 7046  EMERGENCY (no fee) | TELEPHONIC CONSULTATION (fees apply) consulting hours 09:00-17:00 weekdays tel     - 022 713 5149 office hours no fax - email only!
COVID-19 STRICT PROTOCOL ADHERENCE! REGULASIES WORD STRENG NAGEKOM!
WELKOM BY HIERDIE BLADSY WAAROP JY MEER INLIGTING VERKRY OOR DIE POS WAT TANS BY ONS PRAKTYK BESKIKBAAR IS EN HOE JY DAARVOOR AANSOEK KAN DOEN eerstens is dit ‘n voldag pos, maandag tot vrydag. die posomskrywing behels kortliks dat jy primer op die elixir mediese stelsel - waarvoor ons indien nodig aanvullende opleiding kan verskaf - met fondse en pasiente sal moet skakel oor behandelingskodes en rekeninge, mense wat hulle rekeninge ignoreer sal oorgegee moet word vir invordering. daar sal van jou verwag word om ook oor die algemeen te help waar ander personeel miskien nie by alles kan bykom nie, soos waar van hulle byvoorbeeld hierdie desember verlof neem. ons personeel werk lekker as ‘n span saam, so as jy ‘n ‘loner’ is, is dit nie die werk vir jou nie. die werksatmosfeer is tot ‘n groot mate informeel hoewel ons ‘n professionele mediese praktyk is en moet voldoen aan verskeie wetgewings en veral COVID-19 regulasies en vertroulikheidsbeginsels in terme van die POPI wetgewing.   die proses vir indiensneming begin deurdat jy vir ons jou cv per pdf formaat stuur na die volgende epos cv@2233.co.za voor 16 junie 2021 (cvs wat ontvang word via facebook of ander sosiale media sal nie aanvaar word nie) die volgende data MOET op die cv wees: 1. volle name 2. id nommer of paspoort nommer indien nie rsa burger 3. woonadres 4. selfoon nommer 5. persoonlike epos 6. sars verwysingsnommer 7. nasionaliteit 8. onlangse foto wat gesig uitwys 9. het jy rybewys en watter kode 10. het jy eie vervoer 11. is jy getroud 12. het jy kinders, hoeveel en hoe oud 13. het jy ‘n kriminele rekord of is jy ooit bankrot verklaar 14. waar het jy voorheen gewerk, met verwysings wat ons kan skakel 15. wat is jou taalvaardighede 16. indien nodig kan jy instaan vir die ontvangsdame 17. indien nodig kan jy na-ure werk 18. indien nodig kan jy vanaf jou huis werk 19. wat is jou rekenaarvaardighede 20. kan jy met microsoft excel en word werk 21. kan jy met enige mediese finansieele pakette werk, noem hulle asseblief 22. kort agtergrond van skool en enige ander kwalifikasies met jare/instansie en vakke 23. watter per uur/per maand besoldiging sou jy verwag 24. wanneer sal jy by ons kan inval indien jy die pos kry ons sal jou voor die 23 ste junie laat weet wanneer dr hester graag ‘n onderhoud met jou sal wil voer. indien jy niks van ons hoor teen 23 junie 2021 nie was jou aansoek nie suksesvol nie hoewel ons graag jou cv sal wil hou indien ons jou later wil kontak. indien jy nie wil he ons moet jou cv vir moontlike latere gebruik hou nie dui asseblief so aan dan vernietig ons dit.